Gang Marcela
Gang MarcelaGANG MARCELA

Gang Marcela to grupa muzyczna założona Marcela Trojana (wspólnie z Barbar± Pysz i Jerzym Różyckim)- na przełomie 1979/1980 roku, która rozpoczyna działalno¶ć od tras koncertowych z Krzysztofem Krawczykiem w 1980r., a następnie współpracuje z Maryl± Rodowicz (1981-1983), za¶ od 1982 r. pojawia się na polskiej scenie muzycznej już we własnym repertuarze z utworami z pogranicza muzyki pop i country. "Gang Marcela" kojarzy się przede wszystkim z okresem lat 80-tych, kiedy to takie piosenki jak: Tyle złamanych serc, Za¶wieciła moja gwiazda, Znajdziemy po¶ród trosk, Ojciec żył tak jak chciał, Kto je¶li nie ty, Mężczyzna i łzy..., itp., itd., były stałymi „go¶ćmi” list przebojów, a także wielu telewizyjnych i radiowych programów oraz koncertów życzeń.
Liczne koncerty, trasy krajowe i zagraniczne, a także udział w krajowych i zagranicznych festiwalach piosenki to ówczesna „codzienno¶ć” tego zespołu, czego
Koniec lat 80-tych to okres pauzy w działalno¶ci zespołu. W 1992 r Gang Marcela wznowił sw± działalno¶ć.
Owocami tego zawodowego „come-back’u” zespołu s± kolejne pozycje fonograficzne; najpierw nagrania retrospektywne dawnych przebojów „gangu...” pt. „The best of Gang Marcela” oraz zestaw pierwszy kolęd i pastorałek zat. „Mamy ¶więta”, a następnie kolejne nowe płyty o tytułach: „Byle do przodu!” (piosenki autorskie „szefa gangu” w stylizacji „country”), „Bieszczady czyli country na swojsk± nutę” (zestaw piosenek ogólnie znanych nagranych w konwencji „biesiadnego country”), drugi zestaw pastorałek i kolęd p.t. „Nastrój ¶wi±t” oraz okoliczno¶ciowa pozycja - „Pytania o sens”, która jest zbiorem autorskim liderów grupy zawieraj±cym utwory o charakterze refleksyjno-religijnym. Od 1993 roku w szeregi „gangu” -w miejsce Jerzego Różyckiego- wstępuje znany już wówczas ze sceny muzyki „country” wokalista - Mariusz Kalaga.
Połowa lat 90-tych to okres wzmożonej aktywno¶ci koncertowej „Gangu Marcela”, i to zarówno w repertuarze własnym zespołu, jak i w koncertach wynikaj±cych ze współpracy ze Zbigniewem Górnym, z kręgu „Gali muzyki biesiadnej”, które to do tej pory ciesz± się ogromn± popularno¶ci±. W połowie 1996 roku następuje kolejne przeszeregowanie personalne w składzie członków „gangu”, niezmienione do tej pory. I tak, aktualny trzon grupy stanowi±: Barbara Trojan (¶piew, skrzypce), Jan „Johny” Maliński (¶piew, gitara, saksofon), Marcel Trojan (leader, ¶piew, gitara).
W 1999 roku obchodzony jubileusz 20-lecia istnienia grupy był przyczyn± wzmożonej aktywno¶ci „gangu” w temacie jubileuszowych koncertów wzbogaconych o pełny zestaw muzyków towarzysz±cych. Uroczyste rozpoczęcie jubileuszu -transmitowane przez Program 2 TVP.S.A.- miało miejsce w trakcie trwania „Pikniku Country'99” w Mr±gowie. Na tej samej scenie w rok póĽniej zespół zademonstrował zupełnie nowe propozycje, opracowane w stylu country, składaj±ce się na najnowsz± płytę zatytułowan± „Nie tylko kasa”, nagran± m.in. z udziałem Tomka ¦lotały (gitara), Andrzeja Walusa (Keyboards) i Tomka Urbana (skrzypce).
Wszechstronno¶ć i bogaty repertuar Gangu Marcela powoduj±, że maj±c niezmiennie swoich wiernych fanów z dawnych lat, zdobywa także nowych zwolenników spo¶ród następnego, młodszego pokolenia, dla których ta różnorodna w nastrojach i pełna pozytywnych tre¶ci muzyka Gangu Marcela wydaje się być także atrakcyjna i godna.powrót